[zaloguj się]

CZWARTOLATNY (1) ai

Fleksja

G sg n czwartolatn(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Przypadający co cztery lata: Ieſzcze kthemu nietylko ſámo záćmienie rzeczam ná świećie ſzkodźić będźie: ále ſye przyłączy ſkutkom złączenia wielkiego czwártolátnego. LeovPrzep D3.

Cf CZWARTOLETNI

ZZie