[zaloguj się]

CZWARTOLETNI (1) ai

Fleksja

G sg m czwartoletni(e)go.

stp, Cn notuje, Linde XVII w. (z Cn).

Sprzed czterech lat, cztery lata mający; quarto anno recurrens Cn: Temv wſfemv ivz Execucią vczynicz chczemy. vedlia statutv czwartolietniego ComCrac 14v.

Cf CZWARTOLATNY

ZZie