[zaloguj się]
CZWOROKOŁY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).