[zaloguj się]

CZWOROKROĆ (1) nm

Wszystkie o jasne (tak w czworo- i w -kroć).

stp, Cn, Linde brak.

Liczebnik wielokrotny przysłówkowy; czterokrotnie:
Wyrażenie przyimkowe: »we czworokroć«: iż ieſlim ktorego oſzukał ábo obfáłſzował/ á zle á niewiernie cżegomkolwiek od kogo nábył/ wrocę we cżworokroć. RejPos 351v.

ZZie