[zaloguj się]

CZWOROLIDZEBNY (1) ai

Fleksja

G sg n czworolidzebn(e)go.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład: czworoliczebny).

Zawierający wielokrotność liczby cztery, albo podzielny przez cztery: Quaternio, Nieco czworolidzebnego. Mącz 339d.

ZZie