[zaloguj się]

CZWOROLETNY (2) ai

czworoletny (1), czworoletni a. czworoletny (1); czworoletny Mącz.

Fleksja

N sg m czworoletny (2).

stp, Cn brak, Linde XVII w.

Trwający, mający cztery lata; quadrimus Mącz, Calep (2): Quadrimus Czworoletny. Mącz 25a; Quadrimus – Czworolietni. Calep [882]b.

Synonim: czwororoczny.

Cf CZTERLETNI, CZTERZYLEĆNY

ZZie