[zaloguj się]

[CZWOROSTRAŻ sb f

Fleksja

D sg czworostråżej.

stp, Cn brak.

Straż złożona z czterech żołnierzy: Którégo poimawſzy/ wſádźił do ćiemnice/ podawſzy go czworákiéy czworoſtrażéy żołnierzów pod ſtraż [tradens quatuor quatemionibus militum custodiendum]/ chcąc go po Páſzce wywiéźdź ludowi. WujBib Act 12/4 (Linde).]

ZZie