[zaloguj się]

CZYNICIEL (10) sb m

Teksty nie oznaczają é (Cn w N e pochylone).

Fleksja
sg pl
N czyniciel
A czyniciele
I czyniciel(e)m czynicielmi

sg N czyniciel (5).I czyniciel(e)m (3).pl A czyniciele (1).I czynicielmi (1).

stp brak, Cn s.v. sprawca, Linde XVIXVII w.

Wykonawca; ten który wypełnia, wprowadza w czyn; factor Mymer1, BartBydg, Mącz; effector Mącz (10): Mymer1 2v; BartBydg 55b; Factor, Czyniciel/ Urzędnik, ſzafars. Mącz 114a; Effector, Czyniciel/ Wypełniściel [!] Mącz 115b.
Wyrażenia: »czyniciel słowa« (2): A bądźcie czynićielmi ſłowá [factores verbi]/ á nie fłucháczmi tylko [...] Bo iefli kto ieſt ſłucháczem ſłowá/ á nie czynićielem [factor] ten podobny będźie mężowi oglądáiącemu oblicze národzenia ſwego we źwierciádle. WujNT Iac 1/22-23.

»czyniciel uczynku« (1): ktoby [...] wytrwał w nim [w zakonie]/ nie będąc ſłucháczem zápámiętliwym/ ále czynićielem vczynku [factor operis]: ten błogoſłáwiony będźie w ſpráwie twoiey. WujNT Iac 1/25.

»czyniciel zakonu« (3): A ieſli poſądzaſz zakon/ iużeś nie ieſth cżynićielem zakonu [factor legis]/ áleś Sędzią Leop Iac 4/11; WujNT Iac 4/11, s. 97.

Synonimy: sprawca, sprawiciel, wykonywacz, wypełniciel. [Cn s.v. sprawca podaje, że czyniciel jako odpowiednik łac. factor został wprawdzie użyty przez Mącz i Wujka, ale jest to przekład niezręczny, odpowiedniejszy byłby wykonywacz.]

KK