[zaloguj się]

CZYNSZOWAĆ (1) impf

Fleksja

inf czynszować.

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

praw. Płacić czynsz: Pensitare, Płáćić Czinſzowáć. Mącz 288c.

Cf CZYNSZOWANIE

LZ