[zaloguj się]

CZYTAWAĆ (2) vb impf

-åw- (1) CzechRozm, -aw- (1) Leop.

Fleksja
praet
sg pl
1 m -m czytåwåł m pers
3 m m pers czytawali

praet 1 sg m -m czytåwåł (1).3 pl m pers czytawali (1) (w drugim a błędne znakowanie).

stp brak, Cn s.v. czytam, Linde XVI w. s.v. czytać.

Iter. odczytać:
1. Zapoznawać się z treścią pisaną [co] (1): przyſzłomi też to ná pamięć/ com dawno przed tym nie rozmyſlnie cżytawał: iż nie ták przed tym wierzono o duchu swiętym/ iáko teraz Rzymſcy krześćiánie dzierżą. CzechRozm 14.
a. Odczytywać, ogłaszać [co przed kim] (1): y Azárias/ y Iorádus/ y Anániás/ y Filiás Lewitowie/ ktorzy vcżyli zakonu Pańſkiego/ y przed mnoſtwem cżytáwali zakon Pańſki [et in multitudine legebant legem Domini] Leop 3.Esdr 9/49.

Formacje pochodne cf CZYŚĆ.

BC