[zaloguj się]
CZYTELNIA   Cn; Linde XVII w. (z Cn).