[zaloguj się]

CZYTELNICA (1) sb f

Fleksja

A sg czytelnicę.

stp, Cn brak, Linde XVIII w. w innym znaczeniu.

Podest dla lektora w klasztorze: iſz oycowie prośili Dominikanow ná obiad/ y wedle zwycżáiu ná kołácyey żądáli ich teſz/ áby łáknącą braćią/ duchownym pokármem ſłowá Bożego pośilili. [...] On [św. Antoni] pokorę poſłuſzeńſtwem mierząc/ wſtąpił ná cżytelnicę. SkarŻyw 543.

BC