[zaloguj się]

DECEMBER (10) sb m

Teksty nie oznaczają é.

Fleksja
sg
G decembra
inne sg N (lat.) - december; sg G (lat.) - decembris

sg G decembra (4).(lat.) sg N december (2).G decembris (4).

stp, Cn brak, Linde XVII w. s.v. grudzień.

Znaczenia
Grudzień [decembergrudzień Murm 10; ‒ Mącz 79a; ‒ Calep; grudzieńdecember Cn] (10): Goski 15v; Przeto drugi Siem [...] złożono ná ſzoſty dzień Decembrá StryjKron 637, 637; ZapKościer 1582/41v, 1584/52v, 1585/62v; dnia 29 decembris, przyiechał też y IMP. Gniezninski. ActReg 53; Grudźień/ December. LatHar + +6v żp.
Wyrażenie: »miesiąc december« [szyk 1 : 1] (2): tego przeſzlego rokv mieſyącza decemb. [...] [ludzie] wziely dwieſzczie y pyeczdzieſſyath bidla rogatego LibLeg 11/63; StryjKron 707.
Szereg: »december albo grudzień« (1): ziecháli ſię ná Siem do Piotrkowá [...] Decembrá álbo Grudniá Mieſiącá dniá oſmego StryjKron 707.

Synonim: grudzień.

KCh