[zaloguj się]

DOKŁADNY (5) ai

o oraz a jasne.

comp dokładniejszy (1).

Fleksja
sg
fNdokładnå, dokładniejszå
Adokładną
pl
I n dokładnymi

sg f N dokładnå, dokładniejszå (2).A dokładną (1).pl I n dokładnymi (2).

stp, Cn brak, Linde XVIII w.

Wyczerpujący, szczegółowy, staranny, gruntowny (5): Ale iż v nich nie cyfrámi álbo licżbą iáką ty látá piſzą/ ále ſłowy dokładnymi CzechRozm 137; Ieſcze dokłádnieyſza Conſtitucia o zmyſlonéy ośiádłośći ieſt 1563 SarnStat 73, 1269; CiekPotr 62.

W charakterystycznych połączeniach: dokładna (-e) forma, konstytucyja, nauka, słowo (2).

Szereg: »jasny i dokładny« (1): A o tym gdźie/ żeby ták zgołá iáſnymi y dokłádnymi ſłowy Apoſtoł gánić miał y odrzucáć ſpráwiedliwosć onę zakonną vcżynkową CzechRozm 208.

Synonimy: gruntowny, jasny.

SB