[zaloguj się]

DOKONAĆ SIĘ (28) vb pf

sie (13), się (12), si(ę) (3).

Wszystkie samogłoski jasne.

Fleksja
inf dokonać się
praet
sg pl
3 f dokonała się m an
n dokonało się subst dokonały się

inf dokonać się (2).fut 3 sg dokonå się (9).3 pl dokonają się (2).praet 3 sg f dokonała się (4); -a (3), -å (1) Mącz. n dokonało się (7).3 pl subst dokonały się (4).

stp s.v. dokonać, Cn brak, Linde XVI w. s.v. dokonać.

1. Skończyć się, dokończyć się, dopełnić się; consummare PolAnt (12): A gdy ſie dokonaly gody/ pán Iezus wezwál Iána naſtronę ij rzekl. OpecŻyw 41v; PatKaz I 18v; LibLeg 6/190; BudBib Ps 76/8 [9]; Gdy ſię cżytánie dokonáło/ wſzyſcy ſię do obłápiánia y cołowánia ſpolnego [...] rzućili. SkarJedn 293; A nim ſię práwie woyná dokonáłá/ Iáka moc wielka ludzi poginęłá KochSz A4v.
Szereg: »(ani, nie) począć i (a, albo, ani) dokonać« [szyk 5 : 1] (6): BielKron 233; Nie rozumieymyſz ták iżby ſię kiedy Bog w Boſtwie ſwoim pocżąć álbo dokonáć miał RejAp 177v, Dd2; A to ſie wſzytko tych kſiąg piſánie dokonáło w ſwiątecżny wtorek/ á pocżęło ſie w środopoſtną niedzielę RejZwierc 268v; SkarJedn 99 [2 r.].
2. Wypełnić się, urzeczywistnić się, spełnić się, uczynić się; consummari Vulg, PolAnt; perfici Vulg (14): FalZioł V 10; LibLeg 11/22; Y prośił lud Páná Bogá nawyſzſſego w modlitwie/ áż ſie dokonáłá cżeść Boża [usque dum perfectus est]/ á ofiáry ſwoie dokonćżyły. Leop Eccli 50/21; Accessit operi manus extrema, Dokonáła ſie rzecz/ Yuſz wſzitko vcziniono. Mącz 43c; RejAp 160v; gdy ſię dokona ſtárćie ręki ludu świętego/ (tedy) dokona ſię wſzytko to [consummabuntur universa haec]. BudBib Dan 12/7; StryjKron 457; GórnRozm Iv; Potym wiedząc P. Iezus/ iż ſię iuż wſzytko dokonáło/ áby ſię ſpełniło piſmo/ Rzekł: Prágnę. LatHar 735, 735; ále we dni głosu ániołá śiodmego/ kiedy pocznie trábić/ dokona ſię táiemnicá Boża [consummabitur mysterium Dei] WujNT Apoc 10/7; SarnStat 78 [2 r.].
3. Dobić się, wyniszczyć się, wytracić się (2): Smierćiami boleiących pomrą [...] gnoiem po oblicżu ziemie będą/ á miecżem y głodem dokonáiąſie [gladio et in fame consumentur]/ y będzie śćierw ich potrawą ptáſtwu niebieſkiemu y bydłu ziemnemu. BudBib Ier 16/4, Ier 44/27.

Synonimy: 1. skończyć się; 2. spełnić się.

Formacje pochodne cf KONAĆ.

SB