[zaloguj się]

DOPYTAĆ (1) vb pf

Fleksja

2 sg imp dopytåj.

stp notuje, Cn, Linde brak.

Dowiedzieć się, doszukać się, znaleźć (tu: w tekście) [czego]:
Zwrot: »ostatka dopytać«: O ktorych Páweł S. do Rzymiánow pyſze. [...] záćḿyło śię głupie ſerce ich [bibl. Rom 1/21]/ Lieć do Rzymiánow w pirwſzym oſtátká dopytay. BiałKaz Dv.

Formacje pochodne cf PYTAĆ.

KN