[zaloguj się]

DORADZIĆ (6) vb pf

o jasne; -a- (3) BierEz, RejPs, RejWiz; -å- (1) MurzNT.

Fleksja
praet
sg
3 m doradził
f doradziła
imperativus
sg
2 dorådź

praet 3 sg m doradził (4). f doradziła (1).imp 2 sg dorådź (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIII w.

Udzielić rady, poradzić [komu] (6): á zámąż iey doradź/ będźie zdrowá. SienLek 116.

doradzić czego (1): Lecż zły rozum z náturą tego mu dorádził. RejWiz 37.

Ze zdaniem dopełnieniowym [aby (3), by (1)] (4): Więc kupcowi ieden dorádził/ By ie do Sámu prowádził BierEz Bv; BielŻyw 112; SNadz ták złemu dorádziłá złoſć iego/ áby bez zakonu żył RejPs 53; Plęmięniá źmjiów któſz wám wſkázáł [quis ostendit] (marg) dorádźił (‒) abyście przed gniewęm przyſzłym vciekli? MurzNT Luc 3/7.

Formacje pochodne cf RADZIĆ.

Cf DORADZENIE, DORADZONY

KN