[zaloguj się]

DOSKONALEC (1) sb m

Fleksja

N sg doskonalec.

stp, Cn brak, Linde XVI w. (ten sam przykład).

Ten, który doprowadza rzecz do wykończenia, doskonałości: Perfector, Doskonálec/ Dokończiciel. Mącz 116a.

Synonim: dokończyciel.

BC