[zaloguj się]

DOSKONALUSIEŃKI (1) ai

Fleksja

N sg m dosk(o)n(a)lusi(e)ńki.

stp, Cn, Linde brak.

Dem. i intens. oddoskonały” ‘mający wszelkie zalety, znakomity: Consummatissimus ‒ Doskonaliuſienki Calep 250b.

BC