[zaloguj się]
DOSTATECZNO  stp; Cn, Linde brak.

Cf DOSTACZNIE, DOSTATECZNIE