[zaloguj się]
DOSTACZNIE  stp; Cn, Linde brak.

Cf DOSTATECZNIE, DOSTATECZNO