[zaloguj się]

DOSTATNIE (17) av

Wszystkie samogłoski jasne.

comp dostatniéj (3); -éj (1), -(e)j (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVII(XVIII) – XVIII w.

1. Należycie, właściwie, wyczerpująco, wystarczająco; sufficienter Calep (7): GroicPorz B4v; Zda mi ſie by mu ſzcżęſcie/ doſtátniey ſłużyło RejZwierz 64; co ſą Cieplice/ y do czego dobré/ vkázáćiem musiał: lecz áby ták doſtátnie/ ábym [...] przedśięwźięćiu doſyć vczynić miał/ trudno ſye tym chłubić. Oczko A2v; Ey ktoryżby ięzyk doſtátnie wyſłowił? Iákie gody Nawyżſzy wiernym zgotowił? WisznTr 34; Calep 1026a; GostGospPon 170.
Szereg: »szerzej i dostatniej« (1): powyſzéy ſzérzéy/ y doſtátniéy w téy ſpráwie będę z tobą mowił BiałKat 10v.
2. Obficie, hojnie; kosztownie; abunde, accumulate, affatim, cumulate, opime, opipare Calep, Cn; affluenter, hospitaliter, opulenter Calep; ampliter, benigne, copiose, effuse, eleganter, genialiter, largiter, laute, lepide, liberaliter, locuplete, magnifice, munifice, pascue, perliberaliter prolixe, splendide Cn (10): Abunde ‒ Doſtatnie. Calep 10a, 14b.

W połączeniach szeregowych (8): Lautus homo, Chędogi/ Dworski/ Wyſtrychniony/ Doſtátnye/ koſztownie á hoynie vżywáyący człowiek. Mącz 185d; Affluenter ‒ Hoinie, obficzie, doſtatnie. Calep 40b, 39a, 277a, 490a, 733a, 733b, 735a.

Synonimy: 1. właściwie; 2. hojnie, kosztownie, obficie.

TK