[zaloguj się]

DOWCIPIĆ SIĘ (1) vb pf

Fleksja

3 sg praet dowcipił sie.

stp, Cn, Linde brak.

Domyślić się, dociec [czego]: A gdy táko cżęſto chadzał/ Nigdy ná cżás nie vgadzał: Aż ſie przycżyny [nieobecności rzecznika] dowćipił/ Potym táko głupi nie był. Ale wźiął cielcá tłuſtego/ Szedł do domn rżecżnicżego.BierEz Sv.

JZ