[zaloguj się]

DURSZLAK (10) sb m

durszlak (6), durslak (3), durchszlak (1); durszlak BielSat, RejZwierc, BielSpr, BielSjem; durslak WyprKr; durchszlak Calep; durszlak : durslak BartBydg (1 : 1), Mącz (1 : 1).

a jasne.

Fleksja
sg pl
N durszlak durszlaki
A durszlak

sg N durszlak (4).A durszlak (5).pl N durszlaki (1).

stp, Cn notuje, Linde XVIXVIII w.

Naczynie metalowe z otworami do przecedzania lub przecierania; colum (ferreum vel aereum) Mącz, Calep, Cn; futile, gutturnium in inferiori parte perforatum BartBydg; cribrum ferreum a. aereum Cn (10): Gutturnium in inferiori parte perforatum, quod inferius deguttat aquam, durslak, cossh. BartBydg 66b, 62b; WyprKr 119v; Colum, Naczinie przes które cedzą/ Durſlák/ ſitko. Mącz 59d, 59d; Siekay á śiey przes durſzlák/ áby był źiárniſty BielSat N3 [idem BielSjem 39]; Bo z iábłuſzká możeſz ſobie kilká potrawek vcżynić/ dobre wárzone/ [...] dobra káſzá z nich przetárſzy przez durſzlák RejZwierc 107v; gdy ſie dobrze ſtłucże/ sſthánow ią [saletrę] y ſiey ią przes durſzlák álbo przes przeták. BielSpr 73; BielSjem 39; Calep 218a.

SB