[zaloguj się]

DWAKROTNO (1) nm

a oraz oba o jasne.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: dwakrotnie.

Dwukrotnie, dwa razy więcej: Conduplico, Podwoyam/ Powtarzam/ Dwákrotno czinię. Mącz 306a.

Cf DWAKROĆ

ZZie