[zaloguj się]

DWOJBOŻANIN (1) sb m

Fleksja

G pl dw(o)jb(o)żan(o)w.

stp, Cn, Linde brak.

Wyznawca odłamu arian, uznającego bóstwo tylko Boga Ojca i Ducha Świętego; dyteista: Inſzych ſekt choć rozlicżnych y iákmiarz bez licżby iuż iákoby v nas tylko cień zoſtał: bo ie wygryzł y wygłádźił ten oſtátni płod Aryanow/ Sámoſzáteńcżykow/ Troibożánow/ ábo Dwoybożánow y Nowokrzcżeńcow. PowodPr 34.

Synonim: dwojczak.

Cf [DWOBOŻNIK]

ZZie