[zaloguj się]
DWOJDROGI   Cn; Linde XVII w. (z Cn).