[zaloguj się]

[DWOJENASTY nm

Fleksja

A sg f dwojen(a)stą.

stp, Cn, Linde brak.

Złożony z dwunastu części, artykułów; dwunastokrotny: miey tę dwoienaſtą obronę/ wziąwſzy na pomocz imię Pana ſwego/ możeſz ſmiały być przećiw przećiwnikom duſze ſwoiey. Napierwey/ rozpomionąwſzi na to/ iż ieſt nędzne a krotkie kochanie naſze na tym ſwiecie. [...] Dwanaſte/ bierz przykładi z ſwięthych czo oni dla Pana ſwego cżynili. RejKat 110v.]

MB