[zaloguj się]
DWOJGŁOWY  Cn; Linde brak.

Cf [DWOGŁOWY]