[zaloguj się]

[DWOJLIST sb m

Fleksja

N sg dwójlist.

stp brak, Cn notuje, Linde także XVIIXVIII w.

bot. Platanthera bifolia Rich. (Rost; podkolan); roślina z rodziny storczykowatych; ophrys Cn: OPHRI BIFOLIVM, Parłyſt [!] álbo Dwóyliſt. ZIele to ieſt podobné Lánce w liśćie y w wzroſtu/ tylko że ma dwá liſty/ ieden przećiw drugiému w puł rózgi/ któré liśćié przenika głąbik/ który potym wyrózwſzy ná piędźi álbo ná dwu/ miéwa kwiatki drobné białé/ iákoby Ięzyczki przedźieloné/ rośćie w leśiéch/ po górách UrzędowHerb 227 (Linde).

Synonimy: byczydło, parlist, podkolan.

Cf DWIELISTEC, DWIELISTNIK]

FP