[zaloguj się]

DWORYNKOWY (1) ai

Fleksja

N sg f dworynkowå.

stp, Cn, Linde brak.

Mający dwa rynki: Pánu Andrzeiowi Krotoſkiemu Woiewodźicowi Inowłocłáwſkiemu/ Pánu á dźiedźicowi w Lobzenicy [...] PLąſze dworynkowa Lobzenicá Ze záś ma ná ſwym łonie lubego dźiedźicá. Rad obu ław Raycá/ y Rolnicy/ Y Kupcy/ y wárſtátow wſzelkich Rzemieśnicy. RybWit B3v.

BZ