[zaloguj się]

[DWOSŁOWNY ai

Fleksja

A pl m pers dwosłown(e).

stp, Cn brak, Linde także XVIII w.: dwusłowny w innym znaczeniu.

Dwulicowy, obłudny, fałszywy, nieszczery (kalka łac. bilinguis): Dyakony [mają być] także ſtátecżne/ nie dwosłowne [non bilingues]/ nie pijańſtwa pilnuiące BudNT 1.Tim 3/8 (Linde błędnie: dwusłowny.)

Synonimy: dwujęzyczny, fałszywy, nieszczery, obłudny.]

BZ