[zaloguj się]

[DWOSPRZĘŻNY ai

Fleksja

N sg m dwosprzężny.

stp, Cn brak.

Zaprzężony w parze albo jeden z pary koni w zaprzęgu [kalka z łac. biiugis]: Bijugis Dwoſprężny [!]. UrsinGramm 166 (Linde).]

BZ