[zaloguj się]

DWOUSTY (1)ai

Fleksja

G sg m dwoust(e)go.

stp, Cn, Linde brak.

Mający dwojakie usta; tu przen: wykrętny, nieszczery, chytry, fałszywy: ty tákie vſtá maſz/ Iż dwoię rzecz imi dziáłaſz: A bárzo ſobie przećiwną/ Gdy chceſz gorącą y źimną. [...] Pátrz ſobie potym onego/ Ták iákoś ſam dwouſtego. Mądryćiem ſie chroni tego/ Kto vmyſłu dwoiſtego. Trudnoć ſie ma kto znim zgodzić/ Gdy nie vmie proſto mowić. BierEz S3.

BZ