[zaloguj się]

DWUGRODNY (1) ai

Fleksja

N sg n dwugr(o)dn(e).

stp, Cn brak, Linde XVII(XVIII) w.: dwójgrodny.

Mający dwa grody, dwa zamki obronne: Płácże ćię Litwá ſpolſzcżáła/ żáłuie ćię śilno IANIE Dwugrodne Wilno. KlonŻal B4v.

BZ