[zaloguj się]
DWUPIĘTRY   Cn; Linde XVII w. (z Cn).