[zaloguj się]

DWUSTY (1) nm

Fleksja

N sg m dwusty.

stp, Cn, Linde brak.

Równy dwustu, zawierający w sobie dwieście jednostek: Ducenarius, Quod constat ducentis. Dwuſty. Calep 343a.

Cf DWUSETNY

BZ