[zaloguj się]

DZIAŁANY (14) part praet pass impf

działany (2), działan (1), działany a. działan (11); działany FalZioł; działany : działan BielKron (1 : 1).

Pierwsze a jasne; drugie a w odmianie niezłożonej pochylone, w odmianie złożonej jasne.

Fleksja
sg
fNdziałan(a) nNdziałan(e)
G Gdziałan(e)go
pl
N subst działan(e)
inne formy
sg m N praed - działany, działån

sg m N (praed) działany (1), działån (1); działany: działan BielKron (1 : 1).f N działan(a) (4).n N działan(e) (1).G działan(e)go (1).pl N subst działan(e) (6).

stp s.v. działać, Cn brak, Linde XVII w. oraz XVIII w. s.v. działać.

Czyniony, sprawiony, budowany (14): Też niektore Wodki rozmagitem miſterſtwem bywaią działane FalZioł II lc; SAletra ieſt dwoia/ iedna ſamorodna á druga dzałana FalZioł III 41a, I 18d, V 63v, 70v, 84, 115; BielKron 266; SienLek 57; Był v Rzymian od tego ieden álbo dwá ktorzy tego doglądáli pilnie/ iákie okopy miáły dziáłáne być BielSpr 9.

działany z czego (4): Wodhki bywaią palone albo też dzałane zziela FalZioł II 1c; ſą ieſzcże mury ſtáre vpadłe y dziś nad Renem y około Renu/ z kámieni kwádratowych według onego świátá dziáłáne BielKron 283v, 33v, 111.

Cf DZIAŁAĆ

SB