[zaloguj się]

DZIEWOJA (2) sb f

e oraz o prawdopodobnie jasne.

Fleksja
sg
A dziewoją
I dziewoją

sg A dziewoją (1).I dziewoją (1).

stp notuje, Cn brak, Linde XVIIXVIII w.

Znaczenia
1. Panna (1):
Wyrażenie: »niepewna [= lekkich obyczajów] dziewoja« (1): Naprzod Więc pieniężnego páchołká vpoią: Poſadzą wedle niego niepewną dźiewoią KlonWor 68.
2. Córka (1):
Szereg: »syn, dziewoja« (1): Darowała nas pani Goſpodyni ſzeſcią złotych na kraſną wiecżerzą/ Aby thak darowała/ Aby bożą łaskę zyskała/ Aby ią pan Bog omyſlił kraſnym fynem/ Piękną dziewoią. LudWieś A3v.

SB