[zaloguj się]

DZIEWOSILSTWO (1) sb n

Fleksja

N sg dzi(e)wosilstwo.

stp, Cn, Linde brak.

Zgwałcenie panny: Stuprum, est virgineum dzyevosilstwo. BartBydg 255.

Synonim: gwałt.

WK, BO