[zaloguj się]

ELATERYJUM (2) sb n

Fleksja
sg
N elateryjum
inne sg G (lat.) - elaterii

sg N elateryjum (1).(lat.) G elaterii (1).

stp, Cn, Linde brak.

bot. Ecbalium Elaterium A. Rich. (Rost); dziki ogórek lub sok jego; cucumis silvestris Cn [elaterium, succus expressus ex aggresti cucumere, qui vulgo Cucumer asinus dicilurogórkowa woda albo sok. Mącz 101b; ogórek leśnycucumis silvestris, eius sucuus elaterium Plin. in Medicinis, utrumque utile Cn] [z greckiego ᾽ελατήριος] (2): [jeśliby miał] żywot ſye odymáć/ głowá boléć/ boki rozbádáć/ á na gorączkę zánośić/ co rychléy ſye do tego vćiekáią/ [...] piłułkę iednę ládá zktoréy máſſy/ przymiéſzawſzy do tego granum iedno/ á nawięcéy dwie elatery/ któré to elaterium/ prędko bárzo wypędźi wodę: ále idąc/ vprzykrzy ſye wnętrzu Oczko 21v.

Synonim: »ogorek leśny«.

AK