[zaloguj się]

EPILENSYJA (?) (1) sb f

Fleksja

N sg epil(e)nsyjå.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu: epilepsyja.

lek. Epilepsja, padaczka [epilepsiarzucawka Mymer1 39, Mymer2 40v, BartBydg; epilepsia non epilentia ut recentiores perperam dicunt ... Świętego Walentego niemoc Murm 69; epilepsiamorbus comitialisŚwiętego Walentego niemoc, wielką niemoc, padaczka niektorzy zową. Mącz 106c; ‒ kaduk Calep; kaduk, choroba rzucająca, wielka niemoc, boża kaźńepilepsja, ᾽επιληψία Cn]: Cżemu cebula/ cżoſnek/ por albo łuk, ſą rzecży nie zdrowe. Odpo. [wiedź] Bowiem z nich pochodzą dymy barzo oſtre do inozgu ktore gi zatikaią y barzo obrażaią, tak iż z ich zbytniego pożiwania przichodzą niemoci mozgoue iako Apoplexia Epilenſia [! może błąd zamiastEpilentiaaalboEpilepſia”] zawraczanie głowy. etc. GlabGad I3v.

Synonimy: »choroba świętego Walentego«, kaduk, padaczka, rzucawka, »świętego Walentego niemoc«, »wielka niemoc«.

MB