[zaloguj się]

[FAŁSZOMOWCA sb m

Fleksja

N sg fałszom(o)wca.

stp, Cn brak, Linde bez cytatu.

Znaczenia
Kłamca: Fálſzomowcá [!]/ mendax Volck Fff.

Synonimy: kłamca, łgarz.]

MK