[zaloguj się]

FUNDACYJA (20) sb f

-ci- (14), -cii- (3), -cy- (3).

Pierwsze a jasne, końcowe pochylone.

Fleksja
sg pl
N fundacyjå fundacyje
G fundacyj(e)j fundacyj
A fundacyją fundacyje
L fundacyjéj fundacyjach
inne pl N (lat.) - fundaciae

sg N fundacyjå (2).G fundacyj(e)j (1).A fundacyją (3).L fundacyjéj (1).pl N fundacyje (5) [w tym: -ę (3)].G fundacyj (2).A fundacyje (1).L fundacyjach (3); -ach (1) SarnStat, -åch (1) BielKron, -(a)ch.(lat.) N pl fundaciae (2).

stp brak, Cn notuje, Linde XVI i XVIII w.

1. Nadanie, przekazanie nieruchomości lub dochodu z niej na rzecz kościoła, klasztoru, kolegium itp. [fundatio Łac śr] (14): Téſz fundáciie y frymárki po Alexándrze mocą Séymu Piotrkowſkiégo y tego Wárſzáwſkiégo powtóré káſſuią. SarnStat 93; v Kośćiołów przerzeczonych/ v których ſą Doktorowie/ ábo czytáiący Práwo Duchowné y święté piſmo/ bądź zdawná/ bądź też teraz nowo poſtánowieni y fundowáni/ álbo gdźie máią bydź przez nową fundácią ná nie nádáną ſtáwieni SarnStat 180 [idem 197, 923], 93 żp, 182, 197, 923, 1308.

fundacyja na co (1): Fundáciia nowa 10. marcas w Lublinie ná kośćiół S. Stániſłáwá 1589. SarnStat 93.

Szereg: »nadanie, (i) fundacyja« [szyk 3 : 1] (4): NADANIA, FVNDACIĘ, VI. Státutem Królá Alexándrá wſzyſtkié fundúſze, nádánia Duchowienſtwu, ſą káſsowáné. SarnStat 92, 182 [2 r.], 320.
a. Dokument nadania (2): iż ón Duchowny więcéy ſobie Poświątnégo przywłaſczył/ y w ſzérz á w dłuż przypuśćił więcéy/ nim [!] na fundáciiéy ſtoi [quam debet habere, iuxta litteras fundationis vel possessionis JanStat 236] SarnStat 214, 214.
2. Uposażenie, stały dochód zapewniony kościołowi, klasztorowi itp.; reditus annui templo donati Cn (6): Powiedz proſzę ćię? Ieſli Bogáſtwá/ pieniądze/ Fundácye/ y thy inſze mátáctwá wáſze/ wyćiągnąć mogą kogo s Czyscá? KrowObr 76, 125v; Lecz z onych ziarnek iákie drzewá niebieſkie vroſły/ y iákie kośćioły y fundácye ich po wſzytkim świećie ſtoią SkarKaz 83a.
Wyrażenie: »fundacyja kościelna« (2): Kronikarze náſzy [...] Piſáli też rzecży wiele niepotrzebnych/ iáko o fundáciach kośćielnych/ prebend/ klaſztorow/ wſi klaſztorne/ y gdziekolwiek dzieſięćiny máią/ co tu niemiáło nic cżynić. BielKron 334; SarnStat 166.
Szereg: »fundacyje albo płaty« (1): iż nie dla pieniędzy Pan Bog duſz s Cżysciá wypuſztza/ áni dla tych Fundáciy/ álbo płátow náſzych? KrowObr 76.

Synonimy: 1. nadanie; 2. poświątne.

Cf FUNDUSZ

MB