[zaloguj się]

GADOWY (6) ai

gad- (3), gåd- (2) SienLek (3 : 2); o prawdopodobnie jasne (tak Cn).

Fleksja
sg
nNgådowé
Ggadowégo
Dgadow(e)mu
Agadowé

sg n N gådowé (3); -é (2), -(e) (1).G gadowégo (1).D gadow(e)mu (1).A gadowé (1).

stp, Cn notuje, Linde bez cytatu.

1. Przymiotnik odgad (1): [Lubszczek] Też naprzeciwko vkąſzeniu gadowemu ma mocz FalZioł I 75b.
2. Zestawienie w funkcji nazwy botanicznej: »gadowe ziele« = Polygonum Bistorta L. (Rost); rdest wężownik; anguina, bistorta, colubrma, dracontium maius, dracunculus maior, ophiusa, serpentaria Cn [szyk 4 : 1] (5): Albo źielé ielenié y gádowé z mlékiem krowim wierć á daway chorému pić SienLek 151 v; A Potym day pić ktorekolwiek s tych źiół rozwierćiawſzy: Czarnégo źiela korzeń z mlékiem zágrzawſzy: Gádowégo źiela tákiéż SienLek 155v; Gádowé źielé/ Colubrina, Schlangenwurtz. SienLek 215, 157v, Xv.

Synonimy: 2. »gajowa miodunka«, podbiał, rdest, tulich, wężownik, żywokost.

Cf HAJDYŃSKI

MM