[zaloguj się]

GĘSIOPAS (2) sb m

gęsiopas (1), gęsopas (1); gęsiopąs BαrtBydg; gęsopas Mymer1.

Fleksja

N sg gęsiop(a)s (2).

stp, Cn, Linde brak.

Znaczenia
Pastuch gęsi; aum Mymer1, BartBydg (2): Mymer1 15v; Auxo, gąsyopasz BartBydg 17.

AL