[zaloguj się]

GĘSTOROD (1) ai

Fleksja

N sg m gęstor(o)d.

stp, Cn, Linde brak.

Prawdopodobnie: obficie rodzący, dostarczający: Ostrifer – Geſtorid [!] purpurzanich ſlimakow. Calep 742b.

AL