[zaloguj się]

GĘSTOOK (1) ai

Fleksja

N sg m gęstook.

stp, Cn brak, Linde XVII w.: gęstooki.

Posiadający wiele oczu: Oculeus – Geſtook. Calep [723]b.

AL