[zaloguj się]

GĘSTOGROSZ (1) ai

Fleksja

N sg m gęstogrosz.

stp, Cn, Linde brak.

Mający związek z wielką ilością pieniędzy: Multinummus – Geſtogroſz. Calep [678]b.

AL