[zaloguj się]

[GĘSTWIENIE sb n

Fleksja

N sg gęstwi(e)ni(e).

stp, Cn, Linde brak.

Czynienie gęściejszym [czego]:
Wyrażenie: »włosow gęstwienie«: Włoſow gęſtwienie SienHerb C# 3v.

Cf GĘSTWIĆ, GĄSZCZENIE]

MK